Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Уважаеми студенти,

Държавният изпит по „Наказателноправни науки“ ще се проведе на 21, 22, 23 и 24 април 2024 год. от 9:00 часа, съответно:

  • 21 април (неделя) – писмен изпит;
  • 22, 23 и 24 април (понеделник, вторник и сряда) – устен изпит.

Заявления за ДИ се подават до 18 април 2024 г. в отдел „Студенти“, гише №1, г-жа Сиракова.

Пожелаваме Ви успешно полагане на изпита!

Датата за ДИ по „Публичноправни науки“ ще бъде обявена допълнително.