Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ II КУРС

Студентите от 2-ри курс следва да проведат своята задължителна учебна практика по "Публичноправни науки" в рамките на четвърти семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове по-долу са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат разпечатани и представени за получаване на Изх. № в кабинет 206К (Корпус К) от 10:00 до 15:00 часа (при г-жа Бистра Гугова). Получаването на изходящия номер може да бъде извършено и от друг Ваш представител (колега, роднина и т.н.).


Изтегляне на бланка 1 за студенти от II курс (за изходящ номер от Юридическия факултет)
Изтегляне на бланка 2 за студенти от II курс (попълва се от приемащата администрация)

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ III КУРС

Студентите от 3-ти курс следва да проведат своята задължителна учебна практика по "Наказателноправни науки" в рамките на шести семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат разпечатани и представени за получаване на Изх. № в кабинет 206К (Корпус К) от 10:00 до 15:00 часа (при г-жа Бистра Гугова). Получаването на изходящия номер може да бъде извършено и от друг Ваш представител (колега, роднина и т.н.).


Изтегляне на бланка 1 за студенти от III курс (за изходящ номер от Юридическия факултет)
Изтегляне на бланка 2 за студенти от III курс (попълва се от приемащата организация)

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ IV КУРС

Студентите от 4-ти курс следва да проведат своята задължителна учебна практика по "Частноправни науки" в рамките на осми семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат разпечатани и представени за получаване на Изх. № в кабинет 206К (Корпус К) от 10:00 до 15:00 часа (при г-жа Бистра Гугова).Получаването на изходящия номер може да бъде извършено и от друг Ваш представител (колега, роднина и т.н.).


Изтегляне на бланка 1 за студенти от IV курс (за изходящ номер от Юридическия факултет)
Изтегляне на бланка 2 за студенти от IV курс (попълва се от приемащата организация)