Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Декан
Доц. д-р Мирослав Митьов Димитров

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 739

Кабинет: 205К


Заместник-декан по учебната работа
Доц. д-р Таня Панайотова Градинарова

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 738

Кабинет: 204К


Заместник-декан по научноизследователската дейност
Доц. д-р Пресиян Марчев Марков

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 739

Кабинет: 204К


Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Доц. д-р Константин Веселинов Танев

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 676

Кабинет: 5031


Началник сектор
Бистра Гугова

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 740

Кабинет: 206К