Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Председател
Доц. д-р Нина Стефанова Чилова

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 741

Кабинет: 1103


Заместник-председател
Доц. д-р Светла Маринова Кънева

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 633

Кабинет: 1103