Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Бизнес право

Анотация:

Изпитване и оценяване:

Преподавател/и


Конспект