Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

 Мисията на Юридическия факултет на УНСС е да бъде средище за модерно юридическо образование и стойностни правни научни изследвания. Целта ни е чрез предоставяне на солидно юридическо образование студентите и докторантите ни да се изграждат като компетентни, отговорни и етични правни експерти, които да реализират своя потенциал като съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, преподаватели.

 Учебният план на факултета включва както „класически“ правни дисциплини, които са фундаментът на юридическото образование, така и широка палитра от избираеми правни дисциплини.

 Стремежът на общността на Юридическия факултет на УНСС е да бъде генератор на идеи, анализи и визии, които да дават тласък за движението напред на обществото, държавата, икономиката и правния ред в бързо променящия се съвременен свят.