Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

...
Частноправни науки

Ръководител катедра:
Доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов

Виж повече
...
Публичноправни науки

Ръководител катедра:
Доц. д-р Нина Стефанова Чилова

Виж повече
...
Наказателноправни науки

Ръководител катедра:
Доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева

Виж повече
...
Международно право и право на ЕС

Ръководител катедра:
Проф. д.н. Живко Иванов Драганов

Виж повече