Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

СТАЖ В РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА (СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРА)

Наред със задължителните стажове всяка година Юридическият факултет организира и провежда стажантски програми съвместно с институции на съдебната система, както следва:
Със Софийски районен съд по граждански и наказателни дела и Административен съд София-град (АССГ), Административен съд Сoфия – област (АССО) – по административни дела. Всеки летен семестър се провежда стаж и в Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура и Софийска окръжна прокуратура.
От летния семестър на уч. 2010/2011 г. Юридическият факултет на УНСС и Административен съд, София-град, чрез съвместна стажантска програма поставиха началото на допълнително практическо обучение за студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс на спец. „Право”.

Стажовете са извън предвидените по учебен план. Участниците се подбират по мотивирано желание от страна на студентите и по преценка на преподавателите по „Административно право и административен процес” от факултета.

Не се колебайте да се обръщате към гл. ас. д-р Илонка Горанова – преподавател по „Административно право и административен процес” – каб. 1104, e-mail: [email protected].

Във връзка с провежданите стажове към Софийски районен съд студентите могат да се обръщат за информация към доц. д-р Гергана Боянова – каб. 1105, e-mail: [email protected].

СТАЖ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОМБУДСМАНA
От 2017 г. стартира и стаж в администрацията на Омбудсмана на Република България.


КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ II, III и IV КУРС