Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Юридическият факултет организира научноизследователска дейност в областта на правните науки като подпомага и насърчава индивидуалните и колективни научни изследвания в сътрудничество с национални, международни и чуждестранни институции, стремейки се към достигане на високите научни стандарти чрез научни публикации, издаване на научно списание, организиране на национални и международни научни форуми, участие в национални и международни научни проекти и изграждане на научни центрове.