Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Секретар факултет

Бистра Гугова

E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 740
Кабинет: 206К

Катедра Частноправни науки

Административен секретар

Лилия Антонова

E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1106


Катедра Публичноправни науки:

Началник сектор

Ирина Гълева

E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 633
Кабинет: 1103


Катедра Наказателноправни науки:

Началник сектор

Дария Минчева

E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 667
Кабинет: 1102


Катедра Международно право и ПЕС:

Началник сектор

Бистра Гугова

E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 740
Кабинет: 206К