Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Годишна научна конференция на ЮФ на УНСС

„Предизвикателства пред правното регулиране в България

31 октомври 2023 г., Голяма и Малка конферентни зали, УНСС

    Тематични направления

  • Предизвикателства пред частноправното регулиране в България.
  • Предизвикателства пред международното право и правото на ЕС в България.
  • Исторически и стопански аспекти на държавното регулиране в България.
  • Предизвикателства пред публичноправното регулиране в България.
  • Предизвикателства пред наказателноправното регулиране в България.
Покана
Заявка