Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Ръководител катедра
Доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 741

Кабинет: 207К


Научен секретар
Гл. ас. д-р Делян Йорданов Недев

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 353

Кабинет: 1105


Административен секретар
Лилия Антонова

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 538

Кабинет: 1106