Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Избираеми дисциплини:

I курс
летен семестър II курс
зимен семестър летен семестър III курс
зимен семестър летен семестър

 

IV курс
зимен семестър летен семестър V курс
зимен семестър летен семестър