Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Публична лекция на тема „Осъждането за престъпление като основание за уволнение на учителите съгласно ТР № 5/2021 г. на ОСГК на ВКС“

ПОКАНА

за публична лекция на тема „Осъждането за престъпление като основание за уволнение на учителите съгласно ТР № 5/2021 г. на ОСГК на ВКС“

Уважаеми колеги,

Заповядайте на 10 юни 2024 год. от 16:00 часа в зала „Тържествена“ на публичната лекция на доц. д-р Пресиян Марков на тема „Осъждането за престъпление като основание за уволнение на учителите съгласно ТР № 5/2021 г. на ОСГК на ВКС“.