Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

Уважаеми студенти,

Държавният изпит по „Гражданскоправни науки“ ще се проведе на 29 септември, 01 и 02 октомври 2024 год. от 9:00 часа, съответно:

  • 29 септември (неделя) – писмен изпит;
  • 01 и 02 октомври (вторник и сряда) – устен изпит.

Записване за единадесети семестър и подаване на заявления за явяване на държавния изпит започва от 09 септември до 26 септември 2024 г. (включително), в отдел „Студенти“, гише №1, г-жа Сиракова.

Пожелаваме Ви успешно полагане на изпита!

Датите за ДИ по „Наказателноправни науки“ и „Публичноправни науки“ ще бъдат обявени допълнително.