Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Резултати и разпределение за явяване на устен държавен изпит по ППН

Уважаеми студенти,

Устният изпит по Публичноправни науки ще се проведе на 27 май 2024 год.(понеделник) от 9:00 часа в сградата на УНСС.

Пожелаваме Ви успех!

Допуснатите до устната част, както и разпределението по зали, ще видите тук:

Списък ДИ ППН 27 05 2024 разпределение по зали.pdf